Novinky

Domů » Novinky
Novinky 2018-04-06T16:48:22+00:00

Rádi bychom Vás a Vaše ratolesti pozvali na akci Sport2Life – Letňany sportují

Dne: 19.5.2018
Od: 8:30  hod.

Kde: v areálu ZŠ Tupolevova, v Letňanech, Praha 18

Co nabízíme?

Možnost vyzkoušet si 4 různé sporty pod vedením profesionálních trenérů. Setkání s některým ze současných reprezentantů či olympioniků, jenž jsou našimi ambasadory. A těšit se můžete na zajímavé soutěže a dárky. Pro rodiče máme připravené malé přednášky zaměřené na kondiční přípravu dětí, kompenzační cvičení, podiatrii a komunikaci mezi rodiči, dětmi i trenéry. Pro podrobné informace přejděte sem.

Chcete se zúčastnit?

Souhlas se zpracováváním osobních údajů

Souhlas je udělován dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“), dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Odesláním formuláře uděluji do odvolání tohoto souhlasu společnosti Sport 2 Life, nadační fond, se sídlem Loretánské náměstí 109/3, 118 00 Praha 1, IČ 06807691, jakožto správci osobních údajů, souhlas s tím, aby zpracovávala (zejména prostřednictvím shromažďování a uchovávání) moje osobní údaje. Osobní údaje, které budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány, zahrnují jméno, příjmení, emailovou adresu a kontaktní telefonní číslo, informace identifikující zařízení nebo osobu spojenou s užíváním zařízení, např. IP adresy nebo identifikátory cookies

Tento souhlas uděluji dobrovolně a jsem si vědom toho, že ho mohu kdykoliv odvolat, a to stejným způsobem, jakým jsem jej udělil.