Soutez říjen 2018

Domů » Soutez říjen 2018
Soutez říjen 2018 2018-10-18T16:37:05+00:00

SPORT2LIFE INSTAGRAM VÝHERNÍ SOUTĚŽ (dále jen “soutěž”) PRAVIDLA

Organizátorem soutěže (dále jen „pořadatel“) je Sport2Life, nadační fond se sídlem 118 00 Praha 1, Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, IČ: 06807691. Soutěž o ceny je zaměřena na propagaci nadačního fondu u fanoušků na sociálních sítích pořadatele a k účasti na soutěži o tyto ceny, není nutný žádný nákup ani platba.

ČLÁNEK 1.

V soutěži o ceny se mohou zúčastnit všichni dospělí a děti starší 13 let, kteří pod organizátorem soutěže a vyhlášením soutěže vloží komentář, otázku, kterou by položili panu Ivanovi Perišićovi a nebo co by pro ně setkání s panem Ivanem  Perišićem znamenalo. Je povinné sledovat Instagram organizátora (https://www.instagram.com/p/Bo1h2QCgidA/?taken-by=sport2life_czech) a označit jednu osobu do komentáře.  Kometáře pod tímto příspěvkem budou také zahrnuty do soutěže (https://www.instagram.com/p/BpC6f3vlOr3/?taken-by=sport2life_croatia). Právo účastnit se soutěže o ceny se nevztahuje na žádné zaměstnance Nadačního fondu Sport2Life jako pořadatele soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo, kdykoliv a jakýmkoli způsobem, který považuje za vhodné, ověřit, zda jsou splněny podmínky pro účast v soutěži. Účastí v soutěži o ceny, účastníci souhlasí s těmito pravidly, které jsou v každém ohledu konečné a závazné. Účastí v soutěži také účastník souhlasí s využitím jeho příspěvku pro marketingové účely nadačního fondu Sport2Life.

ČLÁNEK 2
Výherní soutěž začíná 12. října 2018 a končí 23. října 2018 v 23:59:59.

Jeden soutěžící má nárok pouze na jednu výhru. Příspěvky pod falešnými profily mohou být ze soutěže vyloučeny. Organizátor může také vyloučit účastníka ze soutěže, je-li podezření, že účastník nesplňuje pravidla této soutěže.

ČLÁNEK 3

CENY

Ceny se udělují účastníkovi s nejoriginálnější otázkou nebo odpovědí, co by pro ně setkání s panem Ivanem Perišićem znamenalo. Nejoriginálnější otázka nebo odpověď  bude vybrána odbornou komisí složenou lidmi z nadačního fondu Sport2Life. Vítězové budou o ceně informováni zveřejněním na Instagramové stránce (https://www.instagram.com/sport2life_czech/)   nadačního fondu Sport2Life do 5 (pěti) dnů po skončení soutěže (28. října 2018).

Ceny za výhru jsou:

– 2 (dvě) vstupenky na zápas Ligy mistrů mezi FC Inter Milan a FC Barcelona, 6. listopadu 2018 v Miláně;

– ubytování pro 2 (dvě) osoby na jednu noc v hotelu v Miláně od 6.listopadu do 7.listopadu 2018;

– setkání s Ivanem Perišićem před a nebo po zápase.

Vítěz soutěže bude kontaktován a informován organizátorem soutěže prostřednictvím svého účtu na Instagramu.

Vítěz nesmí převést výhru jiným osobám. Vítěz může být pouze jedna dospělá osoba  a dítě nesmí být starší 16 let. Osoba nemusí být v příbuzenském vztahu s dítětem.

Vítěz nesmí převést výhru, letenky nebo lístky na zápas na jiné osoby. Vítěz se sebou může vzít pouze osobu, kterou uvedl na fotografii v soutěži. Osoba nesmí být starší 18 let a nemusí být v příbuzenském vztahu s vítězem soutěže.

ČLÁNEK 4

Podmínkou účasti je souhlas účastníka s tím, že pořadatel a/nebo jeho přidružené společnosti, jeho reklamní a propagační agentury a všichni vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo a jejich zástupci jsou osvobozeni od jakékoli odpovědnosti za jakékoli škody vzniklé účastníkům v důsledku jakékoliv újmy, ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu osob nebo majetku, nebo za jakékoli zklamání vyplývající zcela nebo zčásti, přímo nebo nepřímo z účasti na soutěži, nebo plynoucí z jakéhokoli zneužití nebo použití výhry.

ČLÁNEK 5

Všechna práva vyhrazena. Na tato pravidla se vztahuje Chorvatský zákon o soutěžích a odměnách v Chorvatsku. Na tyto pravidla se v České republice vztahuje český zákon. V případě, že některá ustanovení obsažená v těchto Pravidlech jsou neplatná nebo později vstoupí v platnost, nebude to mít vliv na platnost dalších podmínek účasti. Veškeré spory vzniklé z těchto důvodů nebo v souvislosti s nimi v Chorvatsku budou výhradně řešeny Městským soudem v Splitu. Veškeré spory, které vzniknou z těchto důvodů nebo v souvislosti s nimi v České republice, bude řešit výhradně Obvodní soud v Praze.

ČLÁNEK 6

Tuto soutěž a výhru v žádném případě nezprostředkovává, nepropaguje ani neinicializuje sociální síť Instagram a ani s ní nesouvisí. Účastníci si uvědomují, že jejich údaje jsou poskytovány organizátorovi, nikoli sociální síti Instagram. Veškeré otázky, připomínky nebo stížnosti týkající se této výzvy musí být adresovány organizátorovi, nikoliv sociální síti Instagram.

ČLÁNEK 7

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla.

Logo Sport2Life    Logo Champions league

SPORT2LIFE FACEBOOK VÝHERNÍ SOUTĚŽ (dále jen “soutěž”) PRAVIDLA

Organizátorem soutěže (dále jen „pořadatel“) je Sport2Life, nadační fond se sídlem 118 00 Praha 1, Loretánské náměstí 109/3, Hradčany, IČ: 06807691. Soutěž o ceny je zaměřena na propagaci nadačního fondu u fanoušků na sociálních sítích pořadatele a k účasti na soutěži o tyto ceny, není nutný žádný nákup ani platba.

ČLÁNEK 1.

V soutěži o ceny se mohou zúčastnit všichni dospělí a děti starší 13 let, kteří pod organizátorem soutěže a vyhlášením soutěže vloží komentář, otázku, kterou by položili panu Ivanovi Perišićovi a nebo co by pro ně setkání s panem Ivanem  Perišićem znamenalo. Je povinné sledovat Facebook organizátora (https://www.facebook.com/SportTwoLife/) a označit jednu osobu do komentáře. Právo účastnit se soutěže o ceny se nevztahuje na žádné zaměstnance Nadačního fondu Sport2Life jako pořadatele soutěže.

Organizátor si vyhrazuje právo, kdykoliv a jakýmkoli způsobem, který považuje za vhodné, ověřit, zda jsou splněny podmínky pro účast v soutěži. Účastí v soutěži o ceny, účastníci souhlasí s těmito pravidly, které jsou v každém ohledu konečné a závazné. Účastí v soutěži také účastník souhlasí s využitím jeho příspěvku pro marketingové účely nadačního fondu Sport2Life.

ČLÁNEK 2
Výherní soutěž začíná 12. října 2018 a končí 23. října 2018 v 23:59:59.

Jeden soutěžící má nárok pouze na jednu výhru. Příspěvky pod falešnými profily mohou být ze soutěže vyloučeny. Organizátor může také vyloučit účastníka ze soutěže, je-li podezření, že účastník nesplňuje pravidla této soutěže.

ČLÁNEK 3

CENY

Ceny se udělují účastníkovi s nejoriginálnější otázkou nebo odpovědí, co by pro ně setkání s panem Ivanem Perišićem znamenalo. Nejoriginálnější otázka nebo odpověď  bude vybrána odbornou komisí složenou lidmi z nadačního fondu Sport2Life. Vítězové budou o ceně informováni zveřejněním na Facebookové stránce (https://www.facebook.com/SportTwoLife/)  nadačního fondu Sport2Life do 5 (pěti) dnů po skončení soutěže (28. října 2018).

Ceny za výhru jsou:

– 2 (dvě) vstupenky na zápas Ligy mistrů mezi FC Inter Milan a FC Barcelona, 6. listopadu 2018 v Miláně;

– ubytování pro 2 (dvě) osoby na jednu noc v hotelu v Miláně od 6.listopadu do 7.listopadu 2018;

– setkání s Ivanem Perišićem před a nebo po zápase.

Vítěz soutěže bude kontaktován a informován organizátorem soutěže prostřednictvím svého účtu na Facebooku.

Vítěz nesmí převést výhru jiným osobám. Vítěz může být pouze jedna dospělá osoba  a dítě nesmí být starší 16 let. Osoba nemusí být v příbuzenském vztahu s dítětem.

ČLÁNEK 4

Podmínkou účasti je souhlas účastníka s tím, že pořadatel a/nebo jeho přidružené společnosti, jeho reklamní a propagační agentury a všichni vedoucí pracovníci, zaměstnanci nebo a jejich zástupci jsou osvobozeni od jakékoli odpovědnosti za jakékoli škody vzniklé účastníkům v důsledku jakékoliv újmy, ztráty nebo poškození jakéhokoli druhu osob nebo majetku, nebo za jakékoli zklamání vyplývající zcela nebo zčásti, přímo nebo nepřímo z účasti na soutěži, nebo plynoucí z jakéhokoli zneužití nebo použití výhry.

ČLÁNEK 5

Všechna práva vyhrazena. Na tato pravidla se vztahuje Chorvatský zákon o soutěžích a odměnách v Chorvatsku. Na tyto pravidla se v České republice vztahuje český zákon. V případě, že některá ustanovení obsažená v těchto Pravidlech jsou neplatná nebo později vstoupí v platnost, nebude to mít vliv na platnost dalších podmínek účasti. Veškeré spory vzniklé z těchto důvodů nebo v souvislosti s nimi v Chorvatsku budou výhradně řešeny Městským soudem v Splitu. Veškeré spory, které vzniknou z těchto důvodů nebo v souvislosti s nimi v České republice, bude řešit výhradně Obvodní soud v Praze.

ČLÁNEK 6

Tuto soutěž a výhru v žádném případě nezprostředkovává, nepropaguje ani neinicializuje sociální síť Facebook a ani s ní nesouvisí. Účastníci si uvědomují, že jejich údaje jsou poskytovány organizátorovi, nikoli sociální síti Facebook. Veškeré otázky, připomínky nebo stížnosti týkající se této výzvy musí být adresovány organizátorovi, nikoliv sociální síti Facebook.

ČLÁNEK 7

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato pravidla.

 

Logo Sport2Life    Logo Champions league